Verdictul Curții de Apel Alba Iulia în procesul intentat de Augustin Lazăr Ministerului Justiţiei şi ministrului Justiţiei

Miercuri,
06.11.2019, în dosarul nr. 231/57/2019 ce are ca obiect soluţionarea
cererii de anulare act administrativ formulată de reclamantul
Augustin Lazăr în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei
şi ministrul justiţiei, Curtea de Apel Alba Iulia a admis excepţia
inadmisibilităţii invocată de pârâţii Ministerul Justiţiei şi
ministrul justiţiei şi în consecinţă, a respins ca inadmisibilă
acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul
Augustin Lazăr în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei
şi Ministrul Justiţiei

Hotărârea
Curţii de Apel Alba Iulia nu este definitivă, poate fi atacată cu
recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Conţinutul
dispozitivului sentinţei din 06.11.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia
publicat şi pe portalul instanţei la dosar nr. 231/57/2019
(http://portal.just.ro/)

Admite
excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâţii Ministerul
Justiţiei şi ministrul justiţiei şi în consecinţă: Respinge,
ca inadmisibilă acţiunea în contencios administrativ formulată de
reclamantul Augustin Lazăr în contradictoriu cu pârâţii
Ministerul Justiţiei şi ministrul justiţiei cu sediul în
Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5. Cu drept de recurs în 15
zile de la comunicare. Recursul se depune la Grefa Curţii de Apel
Alba Iulia. Pronunţată conform art. 396 alin. 2 din Cod de
Procedură Civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor,
prin mijlocirea Grefei, la data de 06 Noiembrie 2019.

Alte
informaţii de interes despre acest dosar

În
23.04.2019, la Curtea de Apel Alba Iulia a fost înregistrată sub
numărul de dosar 231/57/2019 cererea de chemare în judecată
formulată prin apărător de către Augustin Lazăr în
contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei şi ministrul
justiţiei, prin care reclamantul solicită anularea aceluiaşi act
administrativ ce a făcut obiectul cererii de suspendare din dosarul
580/57/2018 (Raportul privind revocarea reclamantului din funcţia de
procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi a actelor care au stat la baza acestuia).
Prin cererea de chemare în judecată reclamantul solicită de
asemenea obligarea Ministerului Justiţiei la plata unor daune morale
în sumă de 1 leu şi publicarea pe site-ul Ministerului Justiţiei
a unui comunicat având ca obiect scuze publice pentru prejudiciul
moral adus prin emiterea raportului.

Post-ul Verdictul Curții de Apel Alba Iulia în procesul intentat de Augustin Lazăr Ministerului Justiţiei şi ministrului Justiţiei apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: Stiri Blaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *