Staţie de epurare modernă la Blaj

Spread the love

Peste 25 000 de persoane sunt foarte aproape să beneficieze de cea mai importantă investiţie în protecţia mediului realizată în ultimii 20 de ani în zona municipiului Blaj.
Graţie unui proiect european major derulat de operatorul unic Apa CTTA Alba blajenii vor beneficia din această lună de o staţie de epurare modernă construită cu respectarea celor mai noi reglementări de calitate şi eficientă.
«Suntem la momentul punerii în funcţiune a celei mai importante investiţii privitoare la un grad de civilizaţie absolut obligatoriu. În sfârşit putem să spunem că blajenii locuiesc într-o zonă în care mediul înconjurător este protejat. Construcţia staţiei nostre de epurare reprezintă practic o investiţie în viitorul nostru dar mai ales în viitorul copiilor noştri », declară primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
Acest obiectiv a fost finanţat din fonduri europene, secţiunea « Fonduri de coeziune » din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, valoarea investiţiei fiind de aproximativ 5 milioane de euro.
Construcţia unei staţii noi de epurare a fost dezideratul mai multor administraţii blăjene încă din primii ani după Revoluţie. Deşi o astfel de investiţie a fost demarata la începutul anilor 90’ aceasta a fost abandonată în 1998 din lipsa unei finanţări adecvate.
Lucrările de execuţie a noii staţie de epurare s-au derulat pe durata a doi ani, acestea finalizându-se la sfârşitul lunii iulie 2014.De atunci şi până în prezent s-au parcurs primele etape ale graficului de punere în funcţiune a staţiei. Sub supravegherea constructorului , în aceste zile se fac reglajele procesului de epurare în vederea atingerii tuturor parametrilor proiectaţi.
Staţia de epurare din Blaj preia apele uzate menajere colectate printr-o reţea de canalizare extinsă care este foarte aproape de finalizare. Administraţia publică locală se pregăteşte de racordarea masivă a peste 1 000 de locuinţe imediat după darea în funcţiune a staţiei de epurare.
De departe impactul cel mai important al acestei investiţii va fi asupra răului Târnava Mare. Evacuarea apelor uzate menajere colectate de la populaţie şi de la agenţii economici se va face după curăţarea acestora de substanţele poluante. Practic puritatea apei ce va fi deversata în rău se va încadra în limitele maxime admisibile.
Un alt beneficiu important va avea mediul agricol din zonă prin fertilizarea terenurilor agricole cu nămolul biologic rezultat în urma procesului de epurare.
Aceasta investiţie vine să alinieze municipiul Blaj la standardele europene în privinţa mediului şi sănătăţii publice având o durată de funcţionare prognozată de 50 de ani.
statie epurare2

statie epurare3

statie epurare 1

Comentarii

Comentarii