Măsuri de prevenire a infectării cu CORONAVIRUS luate de DGAPC Alba

Având în vedere contextul actual al măsurilor impuse la nivel național de prevenire a infectării cu CORONAVIRUS, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a dispus luarea tuturor măsurilor de igienă strictă, de suspendare a vizitelor în cadrul centrelor, dar și de evitare a deplasărilor, participărilor la evenimente, excursii, etc., în vederea protejării beneficiarilor din centrele de copii și de adulți, dar și din rețeaua de asistenți maternali, precum și în cadrul familiilor de plasament. De asemenea, deplasările pe teren ale angajaților se vor efectua numai dacă sunt situații de urgență.

Începând de miercuri, 11 martie a.c., s-a dispus luarea următoarelor măsuri:

1.
In cadrul centrelor rezidențiale pentru adulți și a celor pentru
copii:
– este interzis accesul în centre a oricărei persoane
străine, cu excepția salariaților, în condițiile în care
aceștia nu au fost plecați în străinătate și nu au intrat în
contact cu persoane care s-au întors din zonele cu risc de infectare
sau aflate în carantină;


este interzisă participarea la spectacole, evenimente, întâlniri,
organizarea de excursii;


sunt suspendate învoirile din centre ale beneficiarilor, cu
excepția deplasărilor la medic;


sunt suspendate vizitele aparţinătorilor copiilor, tinerilor şi
adulţilor cu şi fără handicap rezidenţi în cadrul centrelor
rezidenţiale.

2.
Pentru asistenții maternali și familiile de plasament este
interzisă:


deplasarea în străinătate împreună cu copilul aflat în
plasament;


vizitele la domiciliu sau intrarea în contact cu persoanele care
s-au întors din zonele cu risc de infectare sau aflate în
carantină;


participarea la spectacole, evenimente, întâlniri, excursii sau
învoiri în familia naturală a beneficiarilor cu excepția
deplasărilor la medic;

Managerii
de caz din cadrul DGASPC Alba vor informa fiecare familie care are în
plasament unul sau mai mulți copii, cu privire la măsurile impuse.

3.
Persoanelor cu dizabilități le recomandăm: să
evite deplasarea la sediul DGASPC Alba. Cererea și documentele
tipizate pentru încadrare/reîncadrare în grad de handicap se obțin
de la primăria de domiciliu sau de pe site-ul instituției:
www.protectiasocialaalba.ro. Toate actele necesare pentru
încadrare/reîncadrare în grad de handicap se depun la primăriile
de domiciliu/reședință, de către persoana
solicitantă/reprezentant legal sau de către o altă persoană
fizică. Dosarul se transmite la DGASPC Alba de către primăria din
localitatea de domiciliu/reședință la care a fost efectuată
depunerea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la
înregistrare.

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din
cadrul DGASPC Alba verifică şi analizează dosarul persoanei
solicitante, şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică
telefonic persoanei în cauză data planificată la care aceasta
urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar
incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.
În cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va
efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza
scrisorii medicale şi a anchetei sociale.

S-a
primit din partea ANDPDCA, Dispoziția metodologică nr.
6377/ANDPDCA/09.03.2020, emisă în contextul existenței virusului
COVID-19, posterul UNICEF, iar din partea Consiliului Județean Alba
și Instituției Prefectului – Județul Alba, Hotărârile
Comitetului Național pentru Situații de Urgență din cadrul
Guvernului României, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de
combatere a noului Coronavirus, precum și Hotărârea Grupului de
suport tehnico – științific din cadrul Departamentului pentru
situații de urgență din cadrul MAI, privind gestionarea bolilor
înalt contagioase pe teritoriul României.

Toate
acestea conțin dispoziții și măsuri pentru prevenirea infectării
cu COVID-19 și au fost aduse la cunoștința întregului personal al
DGASPC Alba și sunt afișate pe site-ul instituției:

www.protectiasocialaalba.ro.

De
asemenea, accesul în sediul DGASPC Alba se va face doar pe la
intrarea A, iar activitatea de audiențe se suspendă. În cazuri
excepționale, acestea se acordă telefonic, conform programului
obișnuit afișat pe site-ul instituției.

Recomandări:


rugăm aparținătorii beneficiarilor din sistemul de protecție să
nu viziteze în această perioada centrele rezidențiale pentru
adulți ori copii sau familiile care au în grija copii cu măsură

de
protecție, putând ține legătura cu aceștia prin telefon;


pentru persoanele cu dizabilități recomandăm evitarea deplasărilor
la sediul DGASPC Alba, pe cât posibil și depunerea actelor la
primăriile de domiciliu/reședință;


pentru orice informație sau sesizare, în vederea evitării
deplasărilor inutile, se poate ține legătura cu serviciile DGASPC
Alba prin intermediul adreselor de e-mail:
dgaspc@protectiasocialaalba.ro;

sec_copii_ab@protectiasocialalba.ro;

sec_adulti_ab@protectiasocialaalba.ro;

telefonic
la nr. 0258–818 266; 0358-401538; 0741–818 074; 0755-069 444.

Post-ul Măsuri de prevenire a infectării cu CORONAVIRUS luate de DGAPC Alba apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: Stiri Blaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *