Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor, aparatelor și echipamentelor electrice

Statistica incendiilor înregistrate în ultimii ani, arată o frecvenţă mare a celor izbucnite din cauza nerespectării regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparatelor electrice. Având în vedere că respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, precum şi adoptarea unui comportament adecvat, conduc la evitarea sau limitarea semnificativă a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime şi/sau însemnate pagube materiale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba vă aduce la cunoştinţă o serie de reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparatelor electrice.

 • Pentru a nu constitui
  cauze de incendiu, instalaţiile electrice vor fi întreţinute,
  verificate şi utilizate în condiţiile prevăzute în
  reglementările tehnice de specialitate şi documentaţiile
  producătorilor de echipamente. În acest sens, se interzice:

 • înlocuirea
  siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor
  automate cu altele necalibrate;
 • racordarea unor
  consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
 • încărcarea instalaţiei
  electrice peste sarcina admisă;
 • nerealizarea unor
  contacte electrice perfecte, sigure în timp şi uşor de verificat;
 • lăsarea neizolată a
  capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale
  a unei instalaţii;
 • folosirea legăturilor
  provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără
  ştecher, direct în prize;
 • utilizarea receptorilor
  de energie electrică ( radiatoare, reşouri, fiare de călcat,
  ciocane de lipit etc.) fără luarea măsurilor de izolare faţă
  de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau
  încăperea respectivă;
 • utilizarea lămpilor
  mobile (portative) alimentate prin cordoane improvizate şi/sau
  uzate;
 • utilizarea radiatoarelor
  şi a reşourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât
  cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;
 • folosirea în stare
  defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice
  şi/sau a receptorilor electrici;
 • suspendarea corpurilor
  de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu
  este prevăzută din fabricaţie;
 • folosirea la corpurile
  de iluminat, a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate,
  din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
 • aşezarea pe motoarele
  electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii,
  folii de mase plastice, lemn sau altele similare;
 • neasigurarea aceluiaşi
  nivel de izolaţie ca şi al conductoarelor la legăturile
  electrice; amplasarea perdelelor sau a altor materiale textile în
  apropierea becurilor de tip incandescent;
 • pozarea conductorilor
  electrici direct pe materialele de construcţie combustibile;
 • introducerea în
  interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a
  tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel;
 • utilizarea
  radiatoarelor, aerotermelor şi a reşourilor electrice improvizate
  sau cu defecţiuni;
 • amplasarea conductorilor
  electrici aflaţi în funcţiune sub covoare, mochete sau preşuri;
 • efectuarea lucrărilor
  de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal
  neautorizat.
 • Aparatele electrice
  portative (mobile) se vor folosi numai cu ştecher şi conductoare
  corespunzător izolate şi în bună stare de funcţionare, iar pe
  timpul cât sunt sub tensiune se va asigura supravegherea lor.

 • La terminarea
  programului de lucru, instalaţia electrică va fi scoasă de sub
  tensiune, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a instalaţiei
  de alimentare a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu.

 • La toate tipurile de
  tablouri electrice, legăturile trebuie realizate conform
  reglementărilor, iar în apropierea acestora se interzice păstrarea
  materialelor şi a substanţelor combustibile, precum şi blocarea
  accesului la acestea.

 • La tablourile capsulate,
  garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine strânse
  (fixate).

 • Se interzice legarea
  directă la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor de
  iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie
  electrică.

 • Instalaţiile şi
  sistemele de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor
  electrostatice se vor menţine în bună stare de funcţionare, la
  parametrii prevăzuţi.
 • Este interzisă
  exploatarea instalaţiilor cu elemente metalice nelegate la pământ
  sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau
  necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei ohmice.

 • Se interzice folosirea
  motoarelor şi a aparatelor electrice cu carcasele şi capacele
  demontate sau în condiţii în care să nu asigure răcirea lor
  printr-o bună circulaţie a aerului din jur.

 • Instalaţiile
  electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca
  în acest sens. În construcţiile în care se utilizează tensiuni
  electrice diferite, valorile acestora se vor marca la prize.

  În cazul producerii
  unui incendiu:

 • se vor anunţa în timp
  operativ serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă la
  numărul unic de urgenţă 112;
 • se vor evacua
  materialele combustibile din zona focarului;
 • se vor deconecta
  obligatoriu instalaţiile electrice de sub tensiune;
 • se va
  acţiona pentru stingerea incendiului cu stingătoarele din dotare
  sau apă (doar după deconectarea instalaţiilor electrice de sub
  tensiune).

Post-ul Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor, aparatelor și echipamentelor electrice apare prima dată în Ziarul Apulum.


Source: Stiri Blaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *