IPJ Alba – Informații utile privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar

Spread the love

În contextul intrării în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 3 din 24.03.2020, vă informăm că „se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei”, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1.

Încălcarea
prevederilor Ordonanţei Militare nr. 3 poate fi pedepsită prin
aplicarea de sancţiuni contravenţionale.

Doar
pentru motive temeinic fundamentate ce urmează a fi menționate pe
cerere, urmează a fi soluționate cererile pentru eliberarea
certificatelor de cazier judiciar/adeverințelor de integritate
comportamentală primite prin email sau ghişeu, conform programului
stabilit, afişat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba.

Pentru
punerea în aplicare a art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 3 din
24.03.2020, vă informăm că prezentarea cetățenilor la ghișeul
de eliberare a certificatelor de cazier judiciar se va realiza numai
după ridicarea interdicţiilor instituite, în cazul cererilor
depuse pentru care nu se justifică urgenţa ridicării documentului.

Facem
apel la cetățeni de a da dovadă de înțelegere, responsabilitate
și de a respecta cu strictețe măsurile impuse de autorităţi.
Abaterea de la măsurile impuse poate antrena riscuri majore,
periclitând siguranța şi sănătatea cetățenilor.


mulţumim pentru înţelegere!

 În
conformitate cu art. 14 din Decretul Prezidenţial din 16.03.2020,
se
menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile
publice care expiră pe perioada stării de urgență

(inclusiv a certificatelor de cazier judiciar). Pe perioada stării
de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea
solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la
informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Facem
apel către cetățeni ca prezentarea la ghișeul de relații cu
publicul să se realizeze numai în situații urgente, când
certificatul de cazier judiciar/de integritate comportamentală este
absolut necesar, iar obținerea acestuia nu poate fi amânată până
la stabilizarea situației.

Având
în vedere expunerea de motive a O.U.G. nr. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative care stabilește că este imperios necesară adoptarea unor
măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul
reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea
obținerii serviciilor publice, precum și referitoare la facilitarea
interconectării bazelor de date între instituțiile publice; 

art.
20 alin. 7 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu
modificările și completările ulterioare – “instituțiile
publice și organele de specialitate ale administrației publice
solicită extras de pe cazierul judiciar în baza consimțământului
expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice”
și ținând cont de măsurile stabilite la nivelul Comitetului
Național pentru Situații Speciale de Urgență precum și la
nivelul Inspectoratului General al Poliției Române în contextul
răspândirii infecției cu virusul COVID-19, pentru evitarea
contactului între persoane și prevenirea aglomerării ghișeelor în
care se lucrează cu publicul;

 1. recomandăm
  tuturor persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier
  judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare,
  licitație, etc. , la instituțiile publice și organele de
  specialitate ale administrației publice (primării, instituții din
  sistemul de învățământ, sănătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C.,
  etc.) să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe
  cazierul judiciar sau a certificatului de integritate
  comportamentală, în baza consimțământului expres al persoanei
  pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel
  cetățeanul nemaifiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru
  solicitarea / eliberarea / ridicarea certificatului de cazier
  judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală.
 • Model
  adresa instituție pentru solicitarea extrasului de pe cazierul
  judiciar

 • cerere
  de eliberare a extrasului de pe cazierul judiciar

https://ab.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/pentru-obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar

Pentru
limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus
(COVID-19) și în conformitate cu recomandările conducerii
D.C.J.S.E.O. privind reducerea activității la ghișeele de
eliberare a certificatelor de cazier judiciar, la nivelul
I.P.J./DGPMB au fost luate următoarelor măsuri:

 1. în
  vederea limitării timpului de contact, transmiterea următoarelor
  tipuri de cereri depuse de alte persoane decât cele prevăzute la
  punctul 1:

 1. cereri
  de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane fizice
 2. cereri
  de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane juridice
 3. cereri
  de eliberare a certificatelor de integritate comportamentală

se
va realiza în format electronic (format doc, pdf, etc.) on-line la
adresa
cazier@ab.politiaromana.ro,
urmând ca solicitantul să semneze cererea la înmânarea /
ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de
integritate comportamentală de la ghișeu.

 1. pentru
  evitarea producerii aglomerației la ghișeu,
  recomandăm
  cetățenilor care nu dețin cunoștințe tehnice care să le
  permită transmiterea prin e-mail a documentelor mai sus amintite,
  să se prezinte la ghișeu conform programului prezentat la punctul
  4, cu
  CERERILE
  de eliberare a certificatelor de cazier judiciar sau integritate
  comportamentală,
  GATA
  COMPLETATE

  conform modelelor de mai jos.

cereri
de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane fizice
https://www.politiaromana.ro/files/subpages_files/pf_cerere_certificat_cu_timpi.doc

cereri
de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane juridice
https://www.politiaromana.ro/files/subpages_files/pj_cerere_certificat_cu_timpi.doc

model
împuternicire persoană juridică

https://www.politiaromana.ro/files/subpages_files/38_pj_model_imputernicire.doc

cereri
de eliberare a certificatelor de integritate comportamentală
https://gl.politiaromana.ro/files/pages_files/cerere_certificat_integritate.doc

 1. programul
  de lucru cu publicul se va desfășura după următorul grafic:
 • Serviciul Cazier Judiciar,
  Statistică și Evidențe Operative , de la sediul I.P.J. Alba

luni, marți, joi : 8,00-12,00

miercuri : 8,00-12,00 și 16,00-18,00

vineri : 8,00-12,00

 • Poliția orașului Câmpeni :

luni, marți, miercuri, joi,
vineri: 9,00 – 13.00

Post-ul IPJ Alba – Informații utile privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.


Source: Stiri Blaj

Comentarii

Comentarii