ANI: constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui Toth Ştefan Ovidiu. Acesta este judecător şi administrator de firmă

Spread the love

poze-J.CâmpeniAgenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către TOTH ȘTEFAN OVIDIU, Judecător în cadrul Judecătoriei Alba Iulia, Județul Alba.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, TOTH ȘTEFAN OVIDIU fiind informat, la datele de 21.12.2010 (confirmare de primire 30.12.2010), 07.01.2013 și 21.01.2013 (confirmare de primire 29.01.2013), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

TOTH ȘTEFAN OVIDIU a depus la dosarul de evaluare două puncte de vedere la datele de 14.01.2011 și 05.02.2013.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că TOTH ȘTEFAN OVIDIU se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29.01.2009, întrucât deține, simultan, atât funcția de Judecător în cadrul Judecătoriei Alba Iulia, Județul Alba, cât și funcţia de administrator și asociat în cadrul S.C. AAA CONSULTANȚĂ & COMERȚ S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 101, art. 102, lit. b) și c) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum și prevederile art. 5, alin. (1) și art. 8, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată.

Începând cu data de 29.01.2009, TOTH ȘTEFAN OVIDIU deține funcția de Judecător în cadrul Judecătoriei Alba Iulia, Județul Alba.

TOTH ȘTEFAN OVIDIU deține în cadrul S.C. AAA CONSULTANȚĂ & COMERȚ S.R.L. calitatea de asociat (20.03.2003 – prezent) și funcția de administrator (20.03.2003 – 15.05.2003 și 18.04.2005 – prezent).

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 101, art. 102, lit. b) și c) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”Funcția de judecător (…) este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior (…) Magistraților le este interzis să aibă calitatea de asociat, membru în organele de (…), administrare (…) la (…), societăți comerciale (…) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persone interpuse”, precum și a prevederilor art. 5, alin. (1) și art. 8, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, ”Funcțiile de judecător (…) sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private (…)”. ”(…) Judecătorilor (…) le este interzis: să desfășoare activități comerciale, (…); să aibă calitatea de asociat (…) în (…) societăți comerciale (…)”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Comentarii

Comentarii