25 aprilie, data la care se vor deschide ofertele pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în interiorul Cetăţii

Spread the love

foto: jurnalul.roÎn această perioadă, inclusiv în data de 25 aprilie până la orele 10.00, agenţii economici interesaţi sunt asteptaţi să depună oferte pentru contractul de proiectare, execuţie si asistenţă tehnică având ca obiectiv punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în perioada de implementare a proiectului de Reabilitare a Centrului Istoric al Cetăţii.

După contractarea lucrărilor de bază în cadrul proiectului menţionat anterior, s-a realizat o economie din care se va susţine punerea în valoare a sit-ului roman, a drumului roman şi a zidului din apropierea clădirii Ierihon.

Valoarea estimată de către beneficiar a acestui contract este de 23 553 833,06 lei (fără TVA) din care:

-construcţii şi montaj 20 410 614,25 lei

-proiectare 777 500,00 lei

-asistenţă tehnică 247 150 lei

-cheltuieli diverse şi neprevăzute – 2 118 568,81 lei conform OUG 34/2006

Lucrările sunt prevăzute să se desfăşoare pe durata a 8 luni, respectând astfel graficul proiectului mare de reabilitare a centrului istoric.

În acelaşi context, în data de 11 aprilie 2013, este prevăzută deschiderea ofertelor pentru serviciul de dirigenţie şantier, subsecvent acestui contract de execuţie.

Cei interesaţi pot consulta întreaga documentaţie prin intermediul sitemului de achiziţii publice SEAP sau pot obţine mai multe informaţii de la Biroul Achiziţii din cadrul Primăriei Alba Iulia.

Primăria Alba Iulia a elaborat documentaţia de atribuire pentru “Punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în perioada de implementare a proiectului de reabilitare a Zonei Interioare a Cetăţii“ (articol din 5 martie 2013)

Aşa după cum s-a anunţat şi cu alte prilejuri, din economiile rezultate în cadrul Programului Operational Regional, municipaliatatea a obţinut acceptul AMPOR pentru includerea în cadrului proiectului de reabilitare a zonei interioare a unei noi activităţi, punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite pe perioada execuţiei lucrărilor.

Conform obligaţilor ce-i revin, autoritatea contractantă a initţat procedura de achiziţie a contractului de lucrări, cu proiectare inclusă. Locaţiile vizate sunt definite de specialişti astfel: sit roman Principia situat în actuala Piaţă a Cetăţii, zid medieval zona clădirii Ierihon, drum roman “Via Principalis” zona străzii Mihai Viteazul.

In cadrul acestei noi activităţi, una dintre priorităţi o reprezintă continuarea cercetării arheologice, iar concluziile urmează să fie coroborate şi relaţionate cu conceptul general de reabilitare a Zonei Interioare.

Conservarea, reîntregirea şi restaurarea elementelor drumului roman, cât şi realizarea unui sistem de protecţie a vestigiilor sunt principalele acţiuni prevăzute în derularea acestui proiect. Acestea sunt completate de elemente de punere în valoare a zonei, iluminat artistic, mobilier urban, panouri informative şi instalaţii edilitare.

Aşa cum am promis, acest patrimoniu istoric va fi pus în valoare. Acest proiect va completa realizarile de până acum din Zona Interioară a Cetăţii şi va însemna un punct de atracţie suplimentar pentru oricine vizitează Cetatea.

Ne dorim ca toate aceste lucrări să fie realizate în acest an, fiind un obiectiv care condiţioneaza finalizarea lucrărilor din Piaţa Cetăţii”- Mircea Hava- primar.

Elementele definitorii pentru această documentaţie vor fi publicate după verificarea şi validarea acesteia de către ANRMAP.

Comentarii

Comentarii